Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Aktualności

Aktualności

 • 23 lutego Światowy Dzień Walki z Depresją 2023

  Celem Światowego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

  Depresja to jedna z najbardziej popularnych chorób, która w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie, a także jest przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy. Szybkie tempo życia, stres, nadmiar obowiązków czy też brak wsparcia ze strony najbliższych, sprawiają, iż na depresję zapadają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci.

  Choroba najczęściej diagnozowana jest u osób między 20. a 40. rokiem życia. Choć przyjęło się zakładać, że zespół depresyjny nie może rozwinąć się przed zakończeniem okresu dojrzewania, coraz więcej psychiatrów jest zdania, że problem dotyczy ok.2% niepełnoletnich. Obecnie uważa się, że nie ma pojedynczego czynnika odpowiedzialnego za powstanie depresji, ale że choroba ta uwarunkowana jest różnymi czynnikami, które działają równocześnie. Jest zdradliwa, łatwo ją pomylić z objawami innych chorób. Prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu osobę, która zmaga się z depresją. Warto pamiętać, że to nie chwilowy spadek nastroju, ale długotrwały smutek, brak zainteresowania rzeczami, które dotychczas sprawiały przyjemność, utrzymujący się niepokój.

  Zdaniem ekspertów przyczyny choroby mogą być różne:
  • konkretne wydarzenia w życiu / strata kogoś lub czegoś ważnego, negatywne doświadczenia w dzieciństwie /
  • choroba
  • przewlekły stres
  • czynniki społeczne - np. utrata lub brak wsparcia ze strony innych, izolacja, niedostatki natury społeczno-ekonomicznej
  • uwarunkowania genetyczne / cechy osobowości /.

  źródło: gov.pl

   

  Czytaj Więcej o: 23 lutego Światowy Dzień Walki z Depresją 2023
 • Bezpłatna pomoc prawna w powiecie kieleckim w 2024 roku

  Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, czy mediatora? Darmową pomoc uzyskasz w ośmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kieleckim.

  Osoby w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. potrzebują pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, mające kłopoty mieszkaniowe, problemy pracownicze, borykają się z egzekucją alimentów, czy odziedziczyli długi - mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz bezpłatną mediację. W 2024 roku na terenie powiatu będzie działać 8 punktów świadczących taką pomoc.

   

  PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,

  SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 7:00 - 11:00,

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

   

  PUNKT NR 2 - prowadzony przez organizację pozarządową

  SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,

   CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 11:15 - 15:15,

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji

   

  PUNKT NR 3 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,

  SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 11:00 - 15:00, wtorek - piątek: 9:00 - 13:00,

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

   

  PUNKT NR 4 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,

  SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 9:00 - 13:00, wtorek, czwartek: 11:00 - 15:00, środa, piatek: 8:00 - 12:00

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

   

  PUNKT NR 5 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

  SIEDZIBA PUNKTU - Żłobek Samorządowy w Chęcinach, os. Północ 8

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 - 11:30, środa 12:00 - 16:00

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

   

  PUNKT NR 6 - prowadzony przez organizację pozarządową,

  SIEDZIBA PUNKTU - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 8:00 - 12:00

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji

   

  PUNKT NR 7 - prowadzony przez  organizację pozarządową

  SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul Rynek 62,

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 12:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 12:00,

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

   

  PUNKT NR 8 - prowadzony przez organizację pozarządową

  SIEDZIBA PUNKTU - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5

  CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, środa: 11:00 - 15:00, wtorek, czwartek: 9:00 - 13:00, piątek: 8:00 - 12:00,

  RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

   

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

  - pod numerem telefonu: 41 200 17 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,

  - poprzez rezerwację wizyty on-line: https://zapisy-np.ms.gov.pl/,

  - poprzez zgłoszenie na adres e-mail: nieodplatnapomocprawna@powiat.kielce.pl

   

  Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

  Czytaj Więcej o: Bezpłatna pomoc prawna w powiecie kieleckim w 2024 roku
 • Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami

  Program wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością jest odpowiedzią na zapewnienie dostatecznej dostępności do technologii wspomagających. Dzięki powstaniu tego programu osoby z niepełnosprawnością mają możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt.

   

  Dzięki wypożyczalni mają możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej. Wypożyczalnia jest wyposażona w technologie wspomagające dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

  Proces składania wniosków do Funduszu o wypożyczenie technologii wspomagającej odbywa się poprzez złożenie formularza elektronicznego w systemie SOW.

  Kto może wypożyczyć sprzęt:
  Każdy, kto:
  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

  Jak złożyć wniosek:
  Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
  • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
  • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON. Przejdź do cidon.pfron.org.pl/kontakt/

  Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku
  • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS)
  228998922
  • Wyślij wiadomość e-mail na adres
  infolinia.wypozyczalnia-pfron@rars.gov.pl
  Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

  Czytaj Więcej o: Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami
 • SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „SamodzielnośćAktywnośćMobilność!” (S-A-M). Są to programy Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

  Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

  Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie
  , ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

  Mieszkanie dla absolwenta

  Jeden z modułów programu S-A-M skierowany jest do osób młodych, które rozpoczynają samodzielne życie, również zawodowe – jest to „Mieszkanie dla absolwenta”.

  Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają podjąć.

  Możesz skorzystać z programu, jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jesteś osobą z niepełnosprawnością narządu słuchu i masz orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Istotnym warunkiem jest posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku w programie.

  Z programu mogą też skorzystać osoby, które opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Jeśli złożysz oświadczenie, że nie jesteś właścicielem mieszkania ani nie przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu w miejscowości, w której pracujesz lub poszukujesz pracy, możesz uzyskać dofinasowanie do wynajmu mieszkania, które spełnia twoje indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie do wynajmu takiego mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy.

  Dostępne mieszkanie

  Dostępne mieszkanie to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które w swoim mieszkaniu mają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Dzięki wsparciu PFRON mogą zamienić mieszkanie na inne, pozbawione barier architektonicznych. Program pozwala na otrzymanie dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które znajduje się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem.

  „Dostępne mieszkanie” ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

  Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim i masz mieszkanie lub dom, z którego nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, możesz uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczenie go.Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

  Istotnym warunkiem jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

  Co istotne, wysokość dofinansowania do mieszkania wolnego od barier jest zależna od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

  Niezwykle korzystną zmianą wprowadzoną w programie jest odstąpienie od dotychczasowego ograniczenia wsparcia dla osób powyżej 65 roku życia. To oznacza, że seniorzy poruszający się na wózkach inwalidzkich również mogą starać się o pomoc w programie „Dostępne mieszkanie”.

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek o dofinansowanie złóż przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie https://sow.pfron.org.pl.

  Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników powiatu, pod warunkiem że złożysz wniosek na swoim sprzęcie elektronicznym, który zapewnia transmisję danych.

  Program realizuje samorząd powiatu, w którym mieszkasz.

  Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu. Wniosek do programu „Dostępne mieszkanie” również możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

  Szczegółowe informacje na temat programów uzyskasz w Oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej:

  „Mieszkanie dla absolwenta

  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

  „Dostępne mieszkanie”

  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

   

  Samodzielność ściśle wiąże się z aktywnością w różnych obszarach życia. Aktywizacja zawodowa, rozwój integracji społecznej, a nawet rehabilitacja możliwe są w pełni tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością czują się komfortowo i mogą się samorealizować. Właśnie po to wdrażane są kolejne instrumenty pakietu „SamodzielnośćAktywnośćMobilność”, które w sposób znaczny podnoszą jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

   

   

  Czytaj Więcej o: SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ
 • Zostań rodziną zastępczą – napełnij puste serca miłością

  Rodzina jest podstawową komórką społeczną. To w niej pobieramy najważniejsze lekcje życiowe, to ona kształtuje nas i rzutuje na naszą przyszłość, na całe nasze życie. W gronie najbliższych stawiamy pierwsze kroki, uczymy się mówić. Rodzina nam daje wzorce, pokazuje jak funkcjonować w społeczeństwie, uczy szacunku, empatii. To ta najmniejsza grupa społeczna pokazuje nam świat, jego zalety, ale też i wady. 

  Niestety… wiele rodzin nie zaspokaja najważniejszych potrzeb dzieci, takich jak miłość, troska, poczucie bezpieczeństwa. Wiele dzieci chodzi niedożywionych, nienauczonych podstaw higieny, chodzą w ubraniach nieprzystosowanych do warunków pogodowych. Wszystkie te zaniedbania są winą rodziców.

  Wzorce, jakie dzieci powinny brać ze swoich najbliższych często są dalekie od ideałów. W domach rządzi przemoc fizyczna i emocjonalna, a dla niektórych rodzin najważniejsze nie jest dziecko, ale nieustające imprezy, alkohol, czy nawet narkotyki. Dziecko jest pozostawione samo sobie, często małe dzieci opiekują się swoimi pijanymi rodzicami, którzy pozbawili ich beztroskiego dzieciństwa.

  W trosce o wszystkie te bezbronne dzieci, w trosce o ich przyszłość opieka nie może stać biernie i akceptować te patologiczne i nieodpowiedzialne zachowania. Jedynym ratunkiem dla tych dzieci jest stworzenie im nowego domu, domu, którego nigdy nie miały.
  Nad nieprawidłowo funkcjonującymi rodzinami czuwają opiekunowie, kuratorzy, dokonują oni analizy. Wniosek kierują do sądu, który wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzja ta trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Interwencja tego organu musi znaleźć dom dla dziecka. Niekiedy należy działać zdecydowanie i szybko, bo biologiczna rodzina może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu dziecka.

  Niewiele rodzin rozważa stworzenie rodziny zastępczej, ale to dzięki Wam te smutne oczy dziecka będą mogły napełnić się radością. Samorząd wspiera wszystkie rodziny zastępcze zarówno finansowo, jak i udzielając specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej.
  Możecie dać dziecku prawdziwy dom. Od was nauczy się miłości, szacunku, empatii. Dla nich staniecie się prawdziwymi rodzicami i autorytetami. A uczucia, jakimi obdarzą was dzieci, będą szczere i mocne.

  Rodzina zastępcza zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; zapewnia kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych; zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań; umożliwia kontakt z rodzicami i innymi bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
  Wierzymy, że jest wiele rodzin, które otworzą swoje serca dla dzieci. Możecie stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci. Jest wiele serc, które czekają aż napełnisz je swoją miłością, a serca takie będą kochały najmocniej.

  Zapraszamy do osobistego odwiedzenia PCPR (budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, pokoje 45 i 46 – poziom 0, pokój 119 – piętro I.), strony https://pcprkielce.pl/lub pod numerem telefonu 41 200 17 01 – tam znajdziesz wsparcie, a pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.

  Czytaj Więcej o: Zostań rodziną zastępczą – napełnij puste serca miłością
 • Zmiany w terminach ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.(Dz.U.  z 2023 r., poz. 2768).

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawność albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
  2. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa w art. 1, na okres wskazany w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047,  z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia,  w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
  Czytaj Więcej o: Zmiany w terminach ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Spotkanie świąteczno- noworoczne z rodzinami zastępczymi

  Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd i paczek od Świętego Mikołaja. Na wyjątkowym spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Centrum Geoedukacji, gościło ponad 150 dzieci i blisko 100 rodzin zastępczych z powiatu kieleckiego.

   

  Wspaniała atmosfera integracji i życzliwości towarzyszyła świąteczno- noworocznemu spotkaniu dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ich opiekunów. Wszystkich serdecznie powitał członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Anną Florczyk - Bielną.

  Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim rodzinom zastępczym z powiatu kieleckiego, które wkładają całe serce w wychowanie powierzonych im w pieczę zastępczą dzieci.
  - Dziękuję wam za to, że jesteście, dziękuję za każdy dzień wypełniony miłością do dzieci, która jest bezcenna - mówił Stefan Bąk zwracając się do rodzin zastępczych. Nie zabrakło również ciepłych, serdecznych życzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku. - Życzę Wam dużo zdrowia, radości, szczęścia, pokoju w sercu i błogosławieństwa Bożego. Niech wdzięczność i uśmiech na twarzach dzieci, którym dajecie szczęście każdego dni będzie dla Was również podziękowaniem za to, co robicie - mówił członek Zarządu.

  Na uczestników tego wyjątkowego spotkania czekało wiele atrakcji. Dzieci miały okazję, by przygotować świąteczny upominek podczas zorganizowanych warsztatów kreatywnych. Natomiast prowadząca spotkanie pedagog i psychoterapeuta Edyta Domagała z PCPR zapraszała dzieci do udziału w świątecznych konkursach z nagrodami.

  Podczas świąteczno- noworocznego spotkania nie mogło zabraknąć także wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Ogromną radość wśród dzieci wywołała wizyta Świętego Mikołaja. Obdarowane świątecznymi paczkami dzieciaki wspaniale bawiły się w otoczeniu swoich opiekunów.

  Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem obiektu Geonatury Kielce-Centrum Geoedukacji, które jest przykładem promocji i wykorzystania dziedzictwa naturalnego Kielc.

  Za wsparcie w organizacji wydarzenia dziękujemy Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Kielcach. 

  Czytaj Więcej o: Spotkanie świąteczno- noworoczne z rodzinami zastępczymi