Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia zakłócające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu.


W ramach likwidacji barier architektonicznych PCPR może dofinansować m.in.: modernizację łazienki przez poszerzenie drzwi zamontowanie uchwytów, zamontowanie armatury łazienkowej na wysokości dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zamontowanie kabiny prysznicowej dla osoby na wózku inwalidzkim, wymianę podłóg na antypoślizgowe, likwidację progów, wykonanie podjazdu do budynku dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, zamontowanie windy.
Nie dofinansowujemy np.: dociepleń budynków, wymiany dachu, ogrodzenia posesji.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. Kserokopia, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  3. Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i opis trudności w poruszaniu się wnioskodawcy,
  4. Aktualny dokument potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( akt własności, księga wieczysta, umowa najmu)
  5. Zgoda właściciela lokalu na likwidację barier architektonicznych, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Kielecki w danym roku otrzymuje z PFRON w Warszawie.
Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczyć 95% całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych. Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie, co najmniej 5%. Udział własny wnioskodawcy mogą stanowić m.in. darowizny od osób prywatnych lub instytucji. Dofinansowanie przyznawane jest co roku jeśli są środki.

UWAGA!

  1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
  3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).


Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub pod numerem tel: 41 200 17 04

WNIOSKI