Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Likwidacja barier technicznych

Likwidacja barier technicznych

Do barier technicznych należą wszelkiego rodzaju utrudnienia zakłócające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu.


W ramach likwidacji barier technicznych PCPR w Kielcach dofinansowuje m.in.: podnośnik, platformę schodową, pompę insulinową, łóżko rehabilitacyjno – wspomagające np.: „SAM”.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  3. Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i o konieczności i zasadności zakupu sprzętu,
  4. Faktura proforma

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% całkowitej kwoty zakupu urządzenia. Wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie co najmniej 5%. Udział własny wnioskodawcy mogą stanowić m.in. darowizny od osób prywatnych lub instytucji.

UWAGA!

  1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
  3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).


Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do likwidacji barier technicznych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub pod numerem tel: 41 200 17 04

WNIOSEK