Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza:

• zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
• realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
• umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
• podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
• zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
• obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
• zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie powiatu kieleckiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo–wychowawcze typu rodzinnego, które posiadają łącznie 16 miejsc, tj.:

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Dyminach,
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Podkonarzu.