Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Likwidacja barier w komunikowaniu się

 

Do barier w komunikowaniu się zaliczane są wszelkie ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji.


W ramach tych barier dofinansowywany jest zakup usługi lub urządzenia.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się PCPR w Kielcach dofinansowywało: dyktafon, maszynę brajlowską, komputer, telefon, telefaks, budzik świetlny i wibracyjny,  lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. Kserokopia, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź od innego specjalisty np.: psychologa, logopedy, pedagoga zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz o potrzebie zakupu urządzenia lub usługi dostosowanych dla osoby niepełnosprawnej.
  4. Dokument potwierdzający potrzebę kształcenia specjalnego lub indywidualnego toku nauczania
  5. Faktura proforma

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Kielecki w danym roku otrzymuje z PFRON w Warszawie.
Nie może ona przekroczyć 95% całkowitej kwoty zakupu urządzenia. Wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie, co najmniej 5%. Udział własny wnioskodawcy mogą stanowić m.in. darowizny od osób prywatnych lub instytucji.

UWAGA!

  1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
  3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).


Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub pod numerem tel: 41 200 17 04

WNIOSKI