Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza

Rodziny zastępcze dzielimy na:

 1. spokrewniona
 2. niezawodowa
 3. zawodowa, w tym:
  • zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  • zawodowa specjalistyczna
  • rodzinny dom dziecka

Według stanu na dzień 30.06.2020r. na terenie powiatu kieleckiego funkcjonowało 111 rodzin zastępczych, w których przebywało 167 dzieci, w tym:

 • 80 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 106 dzieci,
 • 24 rodzin niezawodowych, w których przebywało 32 dzieci,
 • 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 8 wychowanków,
 • 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 21 wychowanków.

Rodziny zastępcze zawodowe tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające ukończenie szkolenia oraz spełnienie warunków do bycia rodziną zastępczą a także posiadanie predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. W rodzinie zastępczej zawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (wyjątek stanowią liczne rodzeństwa).

Rodziny zastępcze zawodowe dzielą się na:

 • rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
  Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dzieci w sytuacjach interwencyjnych, do czasu unormowania przez sąd ich sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy: na podstawie: orzeczenia sądu; w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby, w przypadku o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (np. pracownika socjalnego). W szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne.
  Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna sprawuje opiekę nad dziećmi: legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, skierowanymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich, małoletnie matki z dziećmi.

W roku 2020 zawodowe rodziny zastępcze funkcjonowały na terenie następujących gmin:

 • Chmielnik – funkcjonuje 1 zawodowa rodzina zastępcza,
 • Sobków – funkcjonuje 1 zawodowa rodzina zastępcza,
 • Raków – funkcjonuje 1 zawodowa rodzina zastępcza.

Rodzinne domy dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w szczególności umieszcza się w nim liczne rodzeństwa.

W roku 2020 rodzinne domy dziecka funkcjonowały na terenie następujących gmin:

 • Daleszyce – 2 rodzinne domy dziecka,
 • Bodzentyn – 1 rodzinny dom dziecka,
 • Piekoszów – 1 rodzinny dom dziecka.