Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

Posiedzenie  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna przedstawiła do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2024 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zamierza się dofinansować między innymi: uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla około 300 osób niepełnosprawnych w tym dla 50 dzieci i młodzieży, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla około 700 osób w tym dla około 50 dzieci i młodzieży, działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie, Fanisławicach, Osinach, Sędku, Zgórsku dla 200 uczestników.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała również projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2024 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wśród zaplanowanych zadań jest między innymi przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej czy finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.


Obecni byli także: przewodnicząca gremium Dominika Kąsek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, kierownik POZiRON Marek Mazur, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie Jadwiga Kamińska, kierownik Biura Rady Powiatu Aneta Rutowicz.