Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski  dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. informacja-o-wyborze-ofertyPobierz

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski o dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. zapytanie ofertowe-2Pobierz zalacznik-nr-1Pobierz zalacznik-nr-2Pobierz…

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse…

 Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

W związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na…

Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca…

Centrum Usług - plakat

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla…

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego…

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na…

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności…

Plakat - opieka wytchnieniowa - dofinansowanie

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. informacja-o-uniewaznieniu-postepowaniaPobierz