Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty – zakupy urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych (gamingowa mysz optyczna gamingowa klawiatura, słuchawki z mikrofonem) w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. informacja-o-wyborze-oferty-na-strona™Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.  zapytanie-ofertowe-17.01.2023Pobierz zalacznik-nr-1Pobierz zalacznik-nr-2Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego jako języka na poziomie komunikatywnym dla dorosłych obywateli Ukrainy – uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja…

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. informacja-o-wybore-wykonawcyPobierz

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.  zapytanie-ofertowePobierz zalacznik-nr-1Pobierz zalacznik-nr-2-1Pobierz zalacznik-nr-3Pobierz

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.  informacja-o-wyniku-postepowaniaPobierz

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski  dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. informacja-o-wyborze-ofertyPobierz

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski o dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. zapytanie ofertowe-2Pobierz zalacznik-nr-1Pobierz zalacznik-nr-2Pobierz…

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse…

 Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

W związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na…