Centrum Asystentury Społecznej rozpoczęło działania

Poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne, prawne, czy doradztwo osobom niepełnosprawnym – między innymi takie działania prowadzone są w Centrum Asystentury Społecznej (CAS), które  oferuje usługi dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzone działania: poradnictwo psychologiczne (indywidualne, grupowe)konsultacje psychiatryczneporadnictwo…

Ogłoszenie – Członek komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy unijnych. Ogłoszenie Ogłoszenie – Członek komisji

Szkolenie dla rodziców zastępczych „Zaburzenia opozycyjno– buntownicze u dzieci”

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” zrealizowano czwarte ostatnie z zaplanowanych szkoleń, które zostało przeprowadzone  09 września dla 20 rodziców zastępczych w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia  Iwona Habuz  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym. Przedstawiła współczesne kierunki oddziaływań psychokorekcyjnych oraz…

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w Stronę Samodzielności”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług…

Centrum Asystentury Społecznej – nowy projekt PCPR w Kielcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje nowy projekt. Zakłada on utworzenie Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Zapraszamy do odwiedzenia nowej zakładki, w której opisane są szczegóły projektu.

Szkolenie dla rodziców zastępczych

Trzecie już szkolenie „Praca z dzieckiem z obniżonymi możliwościami poznawczymi oraz specyficznymi trudnościami szkolnymi” realizowane w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” odbyło się 21 czerwca br. w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia Elżbieta Kołodziej  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z obniżonymi możliwościami oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym. Przedstawiła…

Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym (ON) w środowisku lokalnym – to główne założenie projektu – Centrum Asystentury Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 19 czerwca starosta kielecki – Michał Godowski i czło-nek Zarządu Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada podpisali umowę na wsparcie osób niepełnosprawnych.…

O kompetencjach rodzicielskich na kolejnym szkoleniu dla rodziców zastępczych

Drugie z czterech szkoleń zaplanowanych dla osób sprawujących pieczę zastępczą zostało przeprowadzone 3 czerwca 2017 roku w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”. W ośmiogodzinnych zajęciach pn. „Kompetencje rodzicielskie: stawianie granic, motywowanie, stosowanie wzmocnień, nagradzanie, karanie” wzięło udział 20 rodziców zastępczych. Zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: style wychowania, postawy rodzicielskie, skuteczna komunikacja, umiejętność radzenia sobie…

Impreza integracyjna pełna atrakcji dla rodzin w Lisowie

Rodzinna atmosfera, piękna pogoda, kreatywne zajęcia – 26 maja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zorganizowało piknik rodzinny w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Bielna powitała wszystkich uczestników razem z członkami Zarządu Powiatu Kieleckiego: Bogdanem Gieradą oraz…

„Psychologiczne aspekty uzależnień u dzieci i młodzieży. Profilaktyka, terapia” – szkolenie dla rodziców zastępczych

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” 15 maja w Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18 w Kielcach zorganizowano pierwsze z czterech zaplanowanych szkoleń dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenie obejmowało tematykę uzależnień. Prowadząca szkolenie psychoterapeuta do spraw uzależnień  Małgorzata Kołodziej  skupiła się na takich zagadnieniach jak: mechanizmy powstawania oraz rodzaje, symptomy i objawy uzależnień.…