Zajęcia psychoruchowe z klockami MOVIE

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” daje kolejne możliwości. Realizację zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem układanki sensorycznej – klocki MOVIE rozpoczęto 6 listopada 2019 r. w Pierzchnicy.  Rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość czynnie uczestniczyć w zabawach, ćwiczeniach przygotowanych przez instruktora. Tym samym jako uczestnicy projektu, otrzymali przestrzeń do swobodnego i aktywnego spędzenia…

Piękna promocja rodzicielstwa zastępczego w Daleszycach

W ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, 26 października na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach odbyło się otwarte spotkanie promujące rodzicielstwo zastępcze, rozpoczynające kampanię pod hasłem: „Zostań rodziną zastępczą”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zorganizowało wydarzenie przy współpracy z Fundacją Przystanek – Dziecko, która tego dnia już po raz jedenasty …

Szkolenie dla opiekunów pieczy zastępczej

Pierwsze z dwóch szkoleń zaplanowanych dla osób sprawujących pieczę zastępczą zostało przeprowadzone 19 października bieżącego roku w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W ośmiogodzinnych zajęciach dotyczących m.in.: stawiania granic, motywowania, stosowania wzmocnień, nagród i kar, wzięło udział 20 opiekunów zastępczych. Zostali oni zapoznani z takimi zagadnieniami jak: style wychowania, postawy…

Zostań Rodziną Zastępczą!

„Kochasz rodzinę i dzieci Los dziecka jest dla Ciebie ważny? Jesteś gotowy do niesienia pomocy? Stwórz rodzinę zastępczą i daj szczęście komuś, kto potrzebuje miłości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza osoby zamieszkujące na terenie Polski i posiadające warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb dziecka do kontaktu. Oferujemy wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo psychologa, pedagoga, prawnika…

I Integracyjny piknik rodzinny

Baza Zbożowa w Kielcach będzie miejscem I Integracyjnego pikniku rodzinnego, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w najbliższą sobotę, 28 września. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób objętych pomocą w ramach Projektu „Centrum Usług – Współpraca na Rzecz społeczności lokalnej” w poszczególnych gminach, ich rodzin, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych osób zaangażowanych w…

Podpisanie umowy z rodziną wspierającą

Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie jest partnerem w projekcie „Centrum Usług – Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1…

Szkolenia dla asystentów i opiekunek

W ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” zorganizowano i przeprowadzono dwa szkolenia. Pierwsze pn.: „Szkolenie dla osób świadczących usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w środowisku” dla 3 asystentów osób niepełnosprawnych oraz drugie pn.: „Szkolenie dla kandydata na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku” dla 7 opiekunek środowiskowych. Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum…

Kreatywne zakończenie wakacji

W ostatnim tygodniu sierpnia zorganizowano zajęcia z robotyki w formie półkolonii, dla chętnych dzieci w wieku od 6 do 15 lat uczestniczących w projekcie „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.  Zajęcia stanowiły nie tylko doskonałą formę integracji, ale również były okazją  do rozwijania kompetencji informatycznych i technicznych młodych ludzi.  Dzieci uczestniczące w zajęciach…

Bądź dla…siebie

Bądź dobra, bądź ważna dla … siebie pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia, która zawiązała się w maju bieżącego roku w ramach działań „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Jedną z głównych form pracy były ćwiczenia warsztatowe. Uczestniczki skupiały się na tym co dzieje się „tu i teraz”. Pracowały nad…

Emocjonalne lalki

Już po raz trzeci w Centrum Usług odbyły się warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzin zastępczych, realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Tym razem tematem spotkania były „Emocjonalne lalki”. W dwugodzinnych zajęciach wzięły udział dzieci z rodzin zastępczych. W części integracyjnej uczestnicy podawali imię oraz…