plakat

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych…

Grupa Wsparcia 01.2021

Grupa Wsparcia – styczeń 2021

O czym była styczniowa Grupa Wsparcia? O codzienności, o tym co tu i teraz, o bieżących trudnościach, planach. Pojawił się element wzajemnej motywacji do działania, do zmiany, do zadbania o siebie, swoje dobro. Pojawiły się pomysły i propozycje: spacer, kawa/herbata, książka, zumba, maseczka na twarz, domowe SPA, pachnąca kąpiel. Coś dla każdej kobiety, mamy z…

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie robót budowlano – remontowych

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie robót budowlano – remontowych dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1, które to roboty zrealizowane zostaną w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 –…

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano – remontowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano – remontowych dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1, które to roboty zrealizowane zostaną w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne…

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie dotyczy, zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlano – remontowych dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1, które to roboty zrealizowane zostaną w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 –…

Listopad - Grupa Wsparcia

Pierzchnicka Grupa Wsparcia on-line

Jesteśmy już po listopadowym spotkaniu Grupy Wsparcia.Z powodu obowiązujących obostrzeń działanie odbyło się w formie zdalnej. Tradycją już jest, że rodzice opowiadają o swoich sukcesach, porażkach, podejmowanych działaniach. Wzajemnie się wspierają w trudnościach wynikających z opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.Podjęłyśmy również temat związany z asertywnością, jak ją definiować, jak ją stosować w relacjach z drugim…

Darmowe korepetycje online

W tym trudnym czasie Wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu są aktywni i gotowi nieść pomoc. Jeśli potrzebujesz pomocy w nauce, ale kwarantanna uniemożliwia Ci korzystanie z korepetycji, to Wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu chętnie przeprowadzą z Tobą darmowe zajęcia online.

Grupa wsparcia dla rodziców

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Co powoduje, że dana rozmowa jest dla nas dobra? Dlaczego z niektórymi osobami lubimy rozmawiać? Czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna? Dlaczego w komunikacji ważna jest intencja i interpretacja? Czym jest ucho rzeczowe, relacji, ujawniania siebie oraz apelu i dlaczego w komunikacji jest tak jakbyśmy mieli czworo ust i czworo uszu? Kiedy Stosujemy komunikację jednostronną,…

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania na wykonanie robót budowlano – remontowych dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1, które to roboty zrealizowane zostaną w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne…

Wspólnie można więcej

Wspólnie można więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizując projekt Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej proponuje szereg działań dla mieszkańców gminy Pierzchnica. W ostatnim czasie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia skierowanej i utworzonej na potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Takie wspólne spotkanie to możliwość rozmowy, wymiany wspólnych doświadczeń.To również przestrzeń do…