Wyjazd integracyjny do Kompleksu Świętokrzyska Polana.

Celem budowania więzi i współpracy między uczestnikami projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz ich rodzinami, zorganizowano niezwykły wyjazd integracyjny do Kompleksu Świętokrzyska Polana. To magiczne miejsce, w którym czekało wiele atrakcji dla wszystkich gości, zarówno dużych, jak i małych. Jednym z głównych punktów programu było odwiedzenie fascynującego akwarium Oceanika, które gości nie tylko różnorodne gatunki ryb…

Edukacyjne laboratorium internetowe

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” organizowane jest zadanie pn. „Edukacyjne laboratorium internetowe”, w ramach którego odbywają się zajęcia komputerowe dla dzieci z Ukrainy. Jest to inicjatywa mająca na celu zapewnienie dzieciom z Ukrainy możliwość nauki informatyki i zdobycia umiejętności w dziedzinie technologii oraz obsługi komputera, które będą przydatne w przyszłości. W ramach Edukacyjnego laboratorium internetowego  dzieci uczą się…

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023…

Kursy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” przeprowadzono kursy z obsługi kasy fiskalnej, które skierowane były do grupy ukraińskich kobiet. Celem szkolenia było przekazanie praktycznych umiejętności związanych z korzystaniem z urządzenia fiskalnego. Kursy odbyły się w przyjaznej i otwartej atmosferze, co sprzyjało efektywnej nauce. Uczestniczki szkolenia miały możliwość zapoznania się z różnymi modelami kas fiskalnych, sposobami…

Maski karnawałowe na zajęciach plastycznych

Podopieczni objęci projektem „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wzięli udział w ciekawych zajęciach plastycznych, które odbyły się w 7 lutego w Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii oraz 9 lutego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wspólnie wykonali kolorowe maski karnawałowe.  Zajęcia mają na celu integrację g i wspólne spędzanie czasu wolnego podczas pracy twórczej. Sprzyjają relaksacji…

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” odbyły się kursy stylizacji paznokci

Kursy stylizacji paznokci są skierowane do kobiet z Ukrainy, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Podczas kursów uczestniczki mają okazję nauczyć się różnych technik stylizacji paznokci. Dzięki udziałowi w kursach uczestniczki zdobywają nie tylko nowe umiejętności, ale także otrzymują certyfikat potwierdzający ich ukończenie. Certyfikat jest ważnym dokumentem, który może…

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,…

Anna Florczyk-Bielna

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w Chęcinach

To już kolejny tego typu punkt uruchomiony w powiecie kieleckim. Wypożyczalnia działa w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Radkowskiej 29 w Chęcinach. Jej uruchomienie było możliwe dzięki projektowi „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz gminnych…

Dwadzieścia cztery miesiące współtworzenia Grupy Wsparcia

Dwadzieścia cztery miesiące współtworzenia Grupy Wsparcia

Poznawałyśmy się przez dwadzieścia cztery miesiące. Co miesiąc, regularnie. Rozmowy, słuchanie, usłyszenie tego co mówi druga osoba. Na początku było inaczej, były warsztaty, spotkania, doświadczanie innych podobnych i różnych. Były ważne rozmowy o sobie, o codziennym wspieraniu, pomaganiu i zmaganiu się z tą wyjątkowością i nie-wyjątkowością dziecka. Często towarzyszył uśmiech, radość, zadowolenie. Obecne były również…

plakat - Centrum Usług

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26.03.2021r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata…