W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” odbyły się kursy stylizacji paznokci

Kursy stylizacji paznokci są skierowane do kobiet z Ukrainy, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Podczas kursów uczestniczki mają okazję nauczyć się różnych technik stylizacji paznokci. Dzięki udziałowi w kursach uczestniczki zdobywają nie tylko nowe umiejętności, ale także otrzymują certyfikat potwierdzający ich ukończenie. Certyfikat jest ważnym dokumentem, który może…

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,…

Anna Florczyk-Bielna

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w Chęcinach

To już kolejny tego typu punkt uruchomiony w powiecie kieleckim. Wypożyczalnia działa w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Radkowskiej 29 w Chęcinach. Jej uruchomienie było możliwe dzięki projektowi „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz gminnych…

Dwadzieścia cztery miesiące współtworzenia Grupy Wsparcia

Dwadzieścia cztery miesiące współtworzenia Grupy Wsparcia

Poznawałyśmy się przez dwadzieścia cztery miesiące. Co miesiąc, regularnie. Rozmowy, słuchanie, usłyszenie tego co mówi druga osoba. Na początku było inaczej, były warsztaty, spotkania, doświadczanie innych podobnych i różnych. Były ważne rozmowy o sobie, o codziennym wspieraniu, pomaganiu i zmaganiu się z tą wyjątkowością i nie-wyjątkowością dziecka. Często towarzyszył uśmiech, radość, zadowolenie. Obecne były również…

plakat - Centrum Usług

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26.03.2021r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata…

plakat - Centrum Usług

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych jest adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych…

Logo PCPR w Kielcach

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś…

Grafika poglądowa grupy wsparcia

Luty zakończyliśmy spotkaniem Grupy Wsparcia

Luty już minął, minęła już kolejna Grupa Wsparcia. Niby była taka zwyczajna, spokojna, bez uniesień. A jednak była inna. Niby taka sama rozmowa, dyskusja, a jednak inna. Spotykamy się już kilkanaście miesięcy. Głównym naszym wspólnym działaniem jest rozmowa. Zakres tematów jest nieograniczony. Wiele zależy od obecnej sytuacji osób uczestniczących, od tego z jaką radością, problemem…

plakat - Centrum Usług

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych…