Plakat - opieka wytchnieniowa

Wyniki otwartego konkursu ofert – Opieka wytchnieniowa

 Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Ogłoszenie o unieważnieniu części otwartego-konkursu-ofertPobierz Ogłoszenie wyników Pobierz Zarządzenie 1Pobierz

Wyniki otwartego konkursu ofert – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –…

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r.

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach…

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja…

Plakat - opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 – ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację programu

Ogłoszenia dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłaszanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Ogłoszenie-1Pobierz Zarządzenie-20.2021-z-dnia-28-czerwca-2021Pobierz Załącznik-nr-1Pobierz Załącznik-nr-2Pobierz Załącznik-nr-3Pobierz

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację programu

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłaszanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. OgłoszeniePobierz Zarządzenie-19.2021-z-28-czerwca-2021Pobierz Załącznik-nr-1Pobierz Załącznik-nr-2Pobierz Załącznik-nr-3Pobierz

plakat - Centrum Usług

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie…

plakat - Centrum Usług

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26.03.2021r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata…

plakat - Centrum Usług

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych jest adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych…