Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie na usługę przeprowadzenia poradnictwa prawnego dla osób będących uczestnikami projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 24 października 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”