Wyjazd warsztatowy

Wyjazd warsztatowy do Zakopanego

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w dniach 26 – 28 października odbył się wyjazd warsztatowy kształtujący umiejętności społeczne z treningiem asertywnego wyrażania trudnych emocji i radzenia sobie z agresją dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin z Gminy Górno.