Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r, ze względu na brak złożonych ofert.

Kursy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” przeprowadzono kursy z obsługi kasy fiskalnej, które skierowane były do grupy ukraińskich kobiet. Celem szkolenia było przekazanie praktycznych umiejętności związanych z korzystaniem z urządzenia fiskalnego. Kursy odbyły się w przyjaznej i otwartej atmosferze, co sprzyjało efektywnej nauce. Uczestniczki szkolenia miały możliwość zapoznania się z różnymi modelami kas fiskalnych, sposobami ich obsługi, a także procedurami związanymi z wydawaniem paragonów i prowadzeniem dokumentacji…

Maski karnawałowe na zajęciach plastycznych

Podopieczni objęci projektem „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wzięli udział w ciekawych zajęciach plastycznych, które odbyły się w 7 lutego w Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii oraz 9 lutego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wspólnie wykonali kolorowe maski karnawałowe.  Zajęcia mają na celu integrację g i wspólne spędzanie czasu wolnego podczas pracy twórczej. Sprzyjają relaksacji pozwalającej na odreagowanie stresu. Ta forma terapii prowadzi do podnoszenia zdolności percepcyjno-poznawczych,…

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty – zakupy urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych (gamingowa mysz optyczna gamingowa klawiatura, słuchawki z mikrofonem) w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” odbyły się kursy stylizacji paznokci

Kursy stylizacji paznokci są skierowane do kobiet z Ukrainy, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Podczas kursów uczestniczki mają okazję nauczyć się różnych technik stylizacji paznokci. Dzięki udziałowi w kursach uczestniczki zdobywają nie tylko nowe umiejętności, ale także otrzymują certyfikat potwierdzający ich ukończenie. Certyfikat jest ważnym dokumentem, który może pomóc im w znalezieniu pracy w branży stylizacji paznokci. Podczas trwania kursów, dzieci uczestniczek…

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego jako języka na poziomie komunikatywnym dla dorosłych obywateli Ukrainy – uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.