INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44…

Anna Florczyk-Bielna

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w Chęcinach

To już kolejny tego typu punkt uruchomiony w powiecie kieleckim. Wypożyczalnia działa w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Radkowskiej 29 w Chęcinach. Jej uruchomienie było możliwe dzięki projektowi „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej. W otwarciu nowej wypożyczalni, oprócz starosty Mirosława Gębskiego…

Centrum Usług - plakat

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie…

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie…

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie…

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego informatora dla osób niepełnosprawnych (informator) łącznie z projektem okładki, przygotowanie informatora do druku, jego druk i dostawę oraz opracowanie informatora w wersji dostępnej cyfrowo, na potrzeby projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla…

Plakat - opieka wytchnieniowa - dofinansowanie

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Plakat - opieka wytchnieniowa

Zapytanie ofertowe – opieka wytchnieniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opiekawytchnieniowa” –…

Wyniki otwartego konkursu ofert – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.