Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego jako języka na poziomie komunikatywnym dla dorosłych obywateli Ukrainy – uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie krótkich kursów dokształcających dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski  dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski o dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

W związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Odpowiedzi na pytania:

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44…