PCPR w Kielcach urzędem otwartym dla niewidomych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zajęło III miejsce w konkursie IDOL 2021 w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych. 9 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas konferencji „Dostępność na serio – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans” ogłoszono wyniki w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych.

Plakat promujący rodziny zastępcze

Zostań rodziną zastępczą

Według stanu na dzień 30.06.2020r. na terenie powiatu kieleckiego funkcjonowało 111 rodzin zastępczych, w których przebywało 167 dzieci, w tym: 80 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 106 dzieci, 24 rodzin niezawodowych, w których przebywało 32 dzieci, 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 8 wychowanków, 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 21 wychowanków. Więcej informacji na naszej stronie w zakładce Rodzinna Piecza Zastępcza

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – życzenia

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji dziękujemy Wam, Rodzicom Zastępczym, za gotowość przyjęcia do swoich domów i serc dzieci, które potrzebowały opieki i zrozumienia. Doceniamy trud włożony w wychowanie, zaangażowanie oraz empatię, jaką obdarzacie drugiego człowieka.

Starosta otrzymuje dofinansowanie na wsparcie osób z niepełnosprawnością

Duże wsparcie dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

Prawie milion złotych z Funduszu Solidarnościowego otrzymał Powiat Kielecki na tegoroczną realizację dwóch zadań – usług „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieki wytchnieniowej”. Umowy w sprawie przekazania środków podpisano w czwartek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wizja lokalna terenu

Kolejny krok w sprawie utworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Stefan Bąk i Cezary Majcher, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzili gminy w powiecie kieleckim: Nową Słupię, Bieliny, Piekoszów i Pierzchnicę. Celem wizyt było obejrzenie działek, zaproponowanych przez włodarzy lokalnych samorządów pod budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość…

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Pomaga w dotarciu do lekarza, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu czynności dnia codziennego. Funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zyskuje coraz większą popularność. W powiecie kieleckim ta forma wsparcia będzie realizowana również w bieżącym roku. 818 tysięcy 244 zł na zadania z tego zakresu otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Planujemy powierzenie funkcji asystenta 14 osobom.…

Logo Świętokrzyskiej Rady Działalności Publicznej

Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe należy składać do 11 maja 2021 r. Na podstawie art. 41b ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); § 4 ust 4 i 5 Regulaminu…