Poszukiwane rodziny do prowadzenia placówek opiekuńczych

Powiat kielecki przygotowuje się do budowy w Łagowie trzech domów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Równocześnie poszukuje osób zainteresowanych ich prowadzeniem. Do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafiają najczęściej dzieci z interwencji. Często ich biologiczni rodzice z różnych przyczyn nie mogą się nimi opiekować. – Istnieje wiele form zarówno instytucjonalnych, jak i rodzinnych, które mają szeroką gamę możliwości pomocy rodzinie. Jedną z nich jest rodzicielstwo rodzinne zastępcze, które…

Podsumowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. W obradach uczestniczyli Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach i Andrzej Michalski, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  więcej informacji

PFRON - pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Kto może skorzystać z pomocy Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki: Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2…

logo PFRON

Pieniądze z PFRON podzielone

Ponad 7 milionów 600 tysięcy złotych przeznaczy w 2022 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową w powiecie kieleckim. – Z roku na rok widoczny jest wzrost otrzymywanej dotacji z PFRON dla naszego samorządu. Cieszymy się, że nasze działania są zauważone i docenione. Podobnie jak w latach poprzednich naszym celem będzie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. W ubiegłym roku w powiecie kieleckim powstało ponad 40 nowych…

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

1 kwietnia br. weszło w życie nowe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, czyli dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznie dla tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego. By płacić mniej za opiekę, rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek. Wsparcie rodziców w łączeniu życia rodzinnego z pracą to cel przyświecający zarówno wchodzącemu w życie 1 kwietnia br. dofinansowaniu do pobytu…

Kolejny transport darów dla uchodźców z Ukrainy

Żywność długoterminowa i dla dzieci, pieluchy, środki czystości, produkty higieniczne, artykuły dla dzieci, słodycze. Zebrane w Starostwie Powiatowym w Kielcach dary trafią dzisiaj do powiatowych szkolnych schronisk młodzieżowych w Chęcinach, Mąchocicach Scholasterii, Łagowie i Nowej Słupi, w których przebywają uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy. W przygotowanie transportu zaangażowali się członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, Cezary Majcher i Mariusz Ściana. W przygotowanie transportu zaangażowali się członkowie Zarządu…

Z pomocą Ukrainie

Gotowy jest już transport darów, które trafią do powiatu jarosławskiego. Jest to powiat w województwie podkarpackim, przy granicy z Ukrainą, do którego przybywa w ostatnich dniach wielu uchodźców. Powiat kielecki przygotował wsparcie w postaci produktów, które są tam teraz najbardziej potrzebne. Żywność dla dzieci, pieluchy, koce, środki czystości, baterie, latarki, leki przeciwbólowe, powerbanki, słodycze i śpiwory – bus z tymi produktami już jutro wyruszy do przygranicznego powiatu…

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie.

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie…

Aktywny Samorząd 2022 - grafika

Nabór wniosków do programu ,,Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków do programu ,,Aktywny Samorząd”. Terminy naboru dla poszczególnych modułów: Moduł I – od dnia 1 marca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku, Moduł II – od dnia 1 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany w ubieganiu się o pomoc w ramach programu jest możliwość…