Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas pikniku Stowarzyszenia Bezpieczny Dom

Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas pikniku Stowarzyszenia Bezpieczny Dom

Podczas pikniku z okazji 10 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bezpieczny Dom, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach promowało rodzinną pieczę zastępczą. Dziękujemy za tę możliwość pani Anicie Majkowskiej, prezes Stowarzyszenia, które powstało w październiku 2011 roku, aby zrzeszyć specjalistów gotowych charytatywnie pomagać osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego. Więcej informacji o rodzinnej pieczy zastępczej.

Pieniądze z PFRON - konferencja prasowa

Pieniądze z PFRON w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Na likwidację barier architektonicznych, transportowych oraz na rehabilitację zawodową – powiat kielecki pozyskał ponad 1 mln 400 tys. zł w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.Od lewej senator Krzysztof Słoń, członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana, wicestarosta Tomasz Pleban i dyrektor PFRON Andrzej Michalski. Umowy na realizację zadań podpisali wicestarosta kielecki Tomasz Pleban i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana z dyrektorem Oddziału…

PCPR w Kielcach urzędem otwartym dla niewidomych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zajęło III miejsce w konkursie IDOL 2021 w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych. 9 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas konferencji „Dostępność na serio – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans” ogłoszono wyniki w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych.

Plakat promujący rodziny zastępcze

Zostań rodziną zastępczą

Według stanu na dzień 30.06.2020r. na terenie powiatu kieleckiego funkcjonowało 111 rodzin zastępczych, w których przebywało 167 dzieci, w tym: 80 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 106 dzieci, 24 rodzin niezawodowych, w których przebywało 32 dzieci, 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 8 wychowanków, 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 21 wychowanków. Więcej informacji na naszej stronie w zakładce Rodzinna Piecza Zastępcza

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – życzenia

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji dziękujemy Wam, Rodzicom Zastępczym, za gotowość przyjęcia do swoich domów i serc dzieci, które potrzebowały opieki i zrozumienia. Doceniamy trud włożony w wychowanie, zaangażowanie oraz empatię, jaką obdarzacie drugiego człowieka.

Starosta otrzymuje dofinansowanie na wsparcie osób z niepełnosprawnością

Duże wsparcie dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

Prawie milion złotych z Funduszu Solidarnościowego otrzymał Powiat Kielecki na tegoroczną realizację dwóch zadań – usług „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieki wytchnieniowej”. Umowy w sprawie przekazania środków podpisano w czwartek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wizja lokalna terenu

Kolejny krok w sprawie utworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Stefan Bąk i Cezary Majcher, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzili gminy w powiecie kieleckim: Nową Słupię, Bieliny, Piekoszów i Pierzchnicę. Celem wizyt było obejrzenie działek, zaproponowanych przez włodarzy lokalnych samorządów pod budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Plakat - opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość…