Wizja lokalna terenu

Kolejny krok w sprawie utworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Stefan Bąk i Cezary Majcher, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzili gminy w powiecie kieleckim: Nową Słupię, Bieliny, Piekoszów i Pierzchnicę. Celem wizyt było obejrzenie działek, zaproponowanych przez włodarzy lokalnych samorządów pod budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość…

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Pomaga w dotarciu do lekarza, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu czynności dnia codziennego. Funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zyskuje coraz większą popularność. W powiecie kieleckim ta forma wsparcia będzie realizowana również w bieżącym roku. 818 tysięcy 244 zł na zadania z tego zakresu otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Planujemy powierzenie funkcji asystenta 14 osobom.…

Logo Świętokrzyskiej Rady Działalności Publicznej

Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe należy składać do 11 maja 2021 r. Na podstawie art. 41b ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); § 4 ust 4 i 5 Regulaminu…

Pracownicy w biurze - zdjęcie ogólne

Rekrutacja do projektu „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu powiatów opatowskiego, kieleckiego i skarżyskiego”

Informujemy, iż z dniem 01.04.2021 r. Human Body Damian Żuchowski wraz z partnerem projektu Business Horizon Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu powiatów opatowskiego, kieleckiego i skarżyskiego”. W związku z powyższym rozpoczynamy wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Starostwa Opatowskiego wraz z jednostkami podległymi (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe…

Zdjęcie poglądowe przedstawiające kobietę z wyciagniętą dłonią

Pomoc dla sprawców przemocy w rodzinie. Ruszył program korekcyjno-edukacyjny

Powstrzymać sprawców od stosowania przemocy w rodzinie to podstawowe założenia realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach programu korekcyjno-edukacyjnego. Przedsięwzięcie kierowane jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności: osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych; osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia…

Budynek starostwa w Kielcach podświetlony na niebiesko

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce cyklicznie w kwietniu organizuje akcje, które mają na celu solidaryzować się z osobami z autyzmem oraz uświadamiają specyfikę tego zaburzenia. Starostwo Powiatowe w Kielcach, jak co roku włącza się w obchody światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W związku z tym, w piątek 2 kwietnia w ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach ponownie podświetlony był na ten kolor. Kwiecień…

Osoba niepełnosprawna pracuje przed komputerem z opiekunem

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością (wideo)

Rada Powiatu w Kielcach dokonała podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą na 2021 rok w kwocie 7 130 478 zł., w tym: na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych przekazano 1 373 943 zł., na rehabilitację społeczną środki w kwocie 5 756 535 zł. Zadania związane z rehabilitacją społeczną są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach i należą do nich dofinansowania do : Uczestnictwa osób niepełnosprawnych…