Rusza nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd 2023”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2023 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program w 2023 roku obejmuje Moduł I i Moduł II. Więcej na temat poszczególnych modułów Termin przyjmowania wniosków: MODUŁ I: od 1…

Rusza realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023

874 tys. 917 zł otrzyma powiat kielecki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2023 roku. więcej o programie Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk w asyście skarbnik powiatu Anny Moskwy podpisali umowę  z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację przez powiat kielecki zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych. Doświadczenie pokazuje, że usługi asystencki są coraz lepiej postrzegane przez osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie asystenta…

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Jest on obchodzony w dniu 23 lutego. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.Choroba może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach.…

Zdjęcie poglądowe przedstawiające kobietę z wyciagniętą dłonią

Dzień Ofiar Przestępstw. Skorzystaj ze wsparcia

Państwowa Komisja 22 lutego, w Dniu Ofiar Przestępstw, oferuje wsparcie telefoniczne dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie. W godzinach 10:00-18:00 dyżur telefoniczny będą pełnili prawnik i psycholog.  Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy psychologicznej. Dzień 22 lutego…

Wnioski 500 plus

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń do świadczenia wychowawczego 500+, które można składać do ZUS-u od dnia 01.02.2023r. Rodziny zastępcze takie zaświadczenie mogą odebrać u swojego koordynatora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Od 1…

„MAski PAmięci emocji” – konferencja o relacjach i więzi

„Nie ma złych emocji” – przekonywali specjaliści podczas konferencji „MAski PAmięci emocji” którą zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób Wydarzenie odbyło się w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Konferencję zorganizowano dla prowadzących pieczę zastępczą, pedagogów oraz asystentów i pracowników socjalnych  z powiatu kieleckiego. Gości powitali wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, dyrektor PCPR Anna Florczyk – Bielna, a także dyrektor Geonatury Kielce Mirosław Hajduk.…

Plakat obrazujący konferencje

Konferencja o relacjach międzypokoleniowych

Dla prowadzących pieczę zastępczą, pedagogów oraz asystentów i pracowników socjalnych z powiatu kieleckiego odbędzie się 13 lutego konferencja „MAski PAmięci emocji”, którą organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Geoedukacji w Kielcach.  Konferencja będzie jednocześnie kampanią społeczną o dziecku. Tematyką swoją dotyka emocji i relacji międzypokoleniowych. Pod tą samą nazwą zaprezentowana zostanie wystawa prac grupy młodych fotografików z Radzynia Podlaskiego pod kierunkiem…