SAM - logo programu

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Dodatkowy miliard złotych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, mobilność, finansowanie tworzenia nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej, a także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – z tych elementów składa się pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia pod nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Na działania te w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczone zostaną dodatkowe środki, które znajdą się w budżecie PFRON. Dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej w latach 2022-2024 na działania w ramach …