Rozmowy o DPS-ach

O działaniach powiatowych DPS-ów

Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach spotkał się w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dyrektorami domów pomocy społecznej w Łagiewnikach i Zgórsku. Rozmawiano o aktualnej sytuacji w placówkach oraz ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2022 rok. Przypomnijmy, powiat kielecki jest organem prowadzącym dla dwóch DPS-ów. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w gminie Chmielnik przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle psychicznie…