PCPR w Kielcach urzędem otwartym dla niewidomych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zajęło III miejsce w konkursie IDOL 2021 w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych. 9 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas konferencji „Dostępność na serio – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans” ogłoszono wyniki w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych.