Osoba niepełnosprawna pracuje przed komputerem z opiekunem

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością (wideo)

Rada Powiatu w Kielcach dokonała podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą na 2021 rok w kwocie 7 130 478 zł., w tym: na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych przekazano 1 373 943 zł., na rehabilitację społeczną środki w kwocie 5 756 535 zł. Zadania związane z rehabilitacją społeczną są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach i należą do nich dofinansowania do : Uczestnictwa osób niepełnosprawnych…